Tuyển dụng

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG:

Công ty TNHH sản xuất đèn pin, vợt muỗi G8 cần tuyển KẾ TOÁN SẢN XUẤT
- Số lượng: 01
- Nơi làm việc: Tại cụm công nghiệp Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái Bình
- Mô tả công việc Kế toán sản xuất:
+ Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.
+ Căn cứ vào “Lệnh sản xuất” của QLSX lập phiếu xuất vật tư để thủ kho và phụ kho xuất vật tư phục vụ sản xuất hàng ngày.
+ Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về.
+ Kiểm soát công tác nhập, xuất nguyên vật liệu hàng hóa.
+ Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất tồn kho thực tế của vật tư và thành phẩm so với sổ sách.
+ Cung cấp số liệu tồn kho chính xác, kịp thời, đúng thời gian cho các bộ phận có liên quan.
+ Sẵn sàng làm các công việc khác khi được cấp trên phân công.
+ Lên bảng hỗ trợ tăng ca, công khoán chuyển công nhật của công nhân và nhân viên thuộc phân xưởng sản xuất mình quản lý
+ Lên bảng lương của công nhân và cơ sở thuộc bộ phận sản xuất mình quản lý.
- Mức lương thỏa thuận: Từ 7-9 triệu/ tháng + Đóng Bảo hiểm đầy đủ
- Liên hệ: Ms. Vân: 0979.143.851